واحد نصب و راه اندازی


واحد نصب به عنوان آخرین حلقه اجرایی شرکت ساز آب صنعت پژوه ، وظیفه نصب کامل سازه ها ، تجهیزات و نیز آماده نمودن شرایط جهت اخذ تائیدات مشاور و کارفرمای پروژه و تحویل پروژه را دارد.

در راستای این هدف ، واحد نصب با استفاده از تجهیزات و نفرات متخصص و با بهره گیری از توان پیمانکاران با تجربه می کوشد تا بهترین و با کیفیت ترین محصول را ارائه نماید.
رعایت الزامات ایمنی در کارگاه از دیگر مواردی است که این واحد سرلوحه کارهای اجرایی خود قرار داده است.

نصب و راه اندازی تجهیزات توسط تکنسین های متخصص و مهندسین با تجربه صورت می پذیرد.

روش نصب و راه اندازی تجهیزات به شرح ذیل می باشد:

  • تجهیز کارگاه
  • آماده سازی سایت
  • ارائه دستور العمل نصب
  • شروع عملیات نصب و راه اندازی
  • تهیه مجوزشروع عملیات و اخذ تائیددستگاه نظارت
  • عملیات مونتاژ ، جوشکاری ، ساخت و لکه گیری برای هریک از تجهیزات
  • اخذ تائیدیه عملیات اجرائی از دستگاه نظارت
  • تهیه و تکمیل تجهیزات براساس لیست کارهای باقیمانده
  • گرفتن گواهی نامه اتمام کار