واحد کنترل کیفیت


کنترل کیفیت یکی از واحدهای کلیدی شرکت سازآب صنعت پژوه می باشد . این واحد با بهره گیری از نیروهای مجرب سعی در بالا بردن سطح کیفیت تجهیزات دارد که شامل کنترل انواع تولیدات در کارخانه ساخت شامل مراحل زیر می باشد:

  • کنترل مواد ورودی طبق استانداردهای تایید شده در مدرکQCPLAN و انجام تستهای DT .
  • کنترل برش مواد طبق CUTTING PLAN .
  • کنترل مونتاژ اولیه و نهایی قطعات طبق نقشه های تایید شده.
  • کنترل جوشکاری و عملیات حرارتی قطعات طبق WPS,PWHT .
  • کنترل و اجرای تستهای NDT شامل تستهای VT,PT,MT,UT,RT .
  • کنترل سند بلاست و رنگ آمیزی قطعات مطابق مدرک PS .
  • کنترل نهایی توسط نقشه های تلرانسی QCPLAN,QCTM.
  • کنترل ماشینکاری قطعات توسط نقشه های تلورانسی تایید شده.
  • شایان ذکر است مراحل ذکر شده پس از نصب قطعات مجدداٌ کنترل و تحویل دستگاه نظارت می گردد.