مدیران اجرایی


علیرضا احمدپور

مدیر مالی

ایمیل: ahmadpour@sazab-sanat.com

مسعود صداقت

معاونت پروژه ها

ایمیل: sedaghat@sazab-sanat.com

سمیر بهمنش

مدیر پروژه

ایمیل:

مصطفی باقری مقدم

مدیر واحد نقشه کشی

ایمیل: design@sazab-sanat.com

سارا شیخلو

مدیر قراردادها و مناقصات