مدیران اجرایی


علیرضا احمدپور

مدیر مالی

ایمیل: ahmadpour@sazab-sanat.com

مسعود صداقت

معاونت پروژه ها

ایمیل: sedaghat@sazab-sanat.com

سمیر بهمنش

مدیر پروژه

ایمیل:

سارا شیخلو

مدیر قراردادها و مناقصات