هیئت مدیره


مهراز کیانپور

عضو هیئت مدیره

ایمیل : kianpour@sazab-sanat.com

 

مصطفی سخایی فر

عضو هیئت مدیره

ایمیل: m_sakhai@sazab-sanat.com

 

مهرداد زارعی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

ایمیل: m.zarei@sazab-sanat.com