هیئت مدیره


مهراز کیانپور

رئیس هیئت مدیره

ایمیل : kianpour@sazab-sanat.com

 

سید مصطفی سخایی فر

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ایمیل: m_sakhai@sazab-sanat.com