تجهیزات هیدرومکانیکال والکتریکال تخلیه کننده عمقی سد مخزنی قشلاق


طراحی،تهیه(ساخت)،حمل ،نصب وراه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال والکتریکال تخلیه کننده عمقی سد مخزنی قشلاق